Multicheck

Multicheck

Bardzo często podczas seryjnej produkcji precyzyjnych detali - szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym - istnieje konieczność jednoczesnych pomiarów wielu cech detalu w czasie nieprzekraczającym czasu cyklu obróbki. Konstruktorzy naszej Firmy we współpracy z firmą Oberon opracowali koncepcję przyrządów pomiarowych, umożliwiających jednoczesny pomiar wielu cech w czasie znacznie krótszym od cyklu obróbki. Przyrządy, które nazwaliśmy MULTICHECK są przez nas konstruowane i budowane indywidualnie dla poszczególnych detali produkowanych seryjnie – zarówno do użytku wewnętrznego, jak i na potrzeby naszych Partnerów i Klientów. Przyrządy MULTICHECK umożliwiają prowadzenie statystycznej kontroli procesu.

Multicheck - pomiar wielu cech
Multicheck
Pomiary wielu cechCechy detaluDokładność
Image

Pisze o nas branżowa prasa