Ochrona danych osobowych

Ochrona
danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO

 1. Niniejsza informacja dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url https://propart.pl/

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Propart Sp. z o.o. Mianowice 3K, 63-600 Kępno.

 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w serwisie.

 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu obsługi zapytań przez formularze. Realizuje funkcję pozyskania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

  - dobrowolne wprowadzone w formularzach dane,

  - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

 5. Dane osobowe udostępniamy podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jak również podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 6. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych

 8. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu

  W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego