Wrzesień 2018 – Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

W wyniku realizacji projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w spółce Propart” wyposażyliśmy 17 CNC maszyn w separatory mgły olejowej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości wdychanego powietrza na halach produkcyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach dotacji na poprawę warunków pracy.