Toczenie

Toczenie

W zależności od specyfiki produkowanego detalu wykorzystujemy różnorodne procesy toczenia:

  • Automaty tokarskie (maksymalne średnice toczenia 300 mm)
  • Tokarki dwuwrzecionowe z automatycznym przechwytem międzyoperacyjnym
  • Tokarki z napędzanymi narzędziami
  • Tokarki do detali o dużych gabarytach (D=700mm L=2000mm)
  • Linie produkcyjne zestawione z tokarek i systemów automatycznego załadunku i rozładunku, wraz ze zintegrowanym automatycznym urządzeniem pomiarowym (produkcja wielkoseryjna), będące rezultatem realizacji projektu pt. „„Automatyzacja obróbki skrawaniem poprzez wdrożenie autorskiego systemu pomiarowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020