Strategia

Strategia

Strategią działalności naszej Spółki jest przewidywanie i zaspokajanie stwierdzonych potrzeb i wymagań naszych Klientów.
Realizujemy ją przez produkcję i sprzedaż konkurencyjnych wyrobów i usług o wysokich cechach użytkowych i wymaganej przez Klienta jakości. Deklarujemy terminowość realizacji zawartych umów i zamówień.

Dążąc do ciągłego doskonalenia wdrażamy nowoczesne metody produkcji, a stosowany poziom techniki wytwarzania zapewnia skuteczność działania i rozwój Spółki. Na każdym etapie produkcji optymalizujemy koszty wytwarzania naszych wyrobów.

Deklarujemy ograniczenie negatywnego oddziaływania naszej produkcji na otaczające nas środowisko. Wszyscy Pracownicy, od kadry zarządzającej do najniższych szczebli, angażują się w ciągłe doskonalenie naszych procesów.

Zapewniamy środki, którymi Pracownicy mogą identyfikować i eliminować przeszkody w poprawie jakości produkcji. Umożliwiamy Pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Strategia

Nasze kompetencje

  • 31 lat doświadczenia w obróbce skrawaniem

 

  • 23 lat doświadczenia w przemyśle samochodowym

 

  • Zorientowanie na Klienta

 

  • Nowoczesny park maszynowy i laboratorium pomiarowe

 

  • Tolerancje w mikronach

 

 • Elastyczność w małych i dużych seriach produkcyjnych