Lipiec 2019 – Projekt unijny

 

We współpracy z dostawcą maszyn firmą EMCO oraz dostawcą urządzeń i systemów pomiarowych firmą Oberon uruchomiliśmy projekt pt.: „Automatyzacja obróbki skrawaniem poprzez wdrożenie autorskiego systemu pomiarowego”.

Głównym celem projektu realizowanego przez Propart Sp. z o.o. jest wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego w zakresie obróbki elementów przeniesienia napędu w samochodach. Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2. Wartość projektu: 2 500 000,00 PLN.