September 2018 - Improving the health and safety of Propart’s workers

 

As a result of the project "Improving the health and safety of Propart’s workers", we equipped 17 CNC machines with oil mist collectors. The main goal of the project is to improve the quality of inhaled air in production halls. The project got Zakład Ubezpieczeń Społecznych subsidy. CNC maszyn w separatory mgły olejowej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości wdychanego powietrza na halach produkcyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach dotacji na poprawę warunków pracy.