Dotacje

Dotacje

Beneficjent:

 Propart Sp. z o.o.

realizuje projekt pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla PROPART sp. z o.o.”

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu realizowanego przez Propart Sp. z o.o. jest finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

  

Wartość dofinansowania: 223.675,52 PLN

Projekt realizowany w okresie 2020.07.01-2020.08.31

Beneficjent:

 Propart Sp. z o.o.

realizuje projekt pn.:

„Automatyzacja obróbki skrawaniem poprzez wdrożenie autorskiego systemu pomiarowego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.2.2

Głównym celem projektu realizowanego przez Propart Sp. z o.o. jest wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego w zakresie obróbki elementów przeniesienia napędu w samochodach.

  

Wartość projektu: 2 500 000,00PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 875 000,00PLN

Projekt realizowany w okresie 2019.01.08-2019.09.30

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

PROPART SP. z o.o. z siedzibą w Mianowicach realizuje projekt pn. ‘Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego nowy system informatyczny firmy PROPART z systemami jej trzech partnerów’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

"Profesjonalizacja usług w zakresie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych szansą na dynamizację rozwoju PROPART Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki PROPART poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie istotnych ulepszeń w procesie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych, wpływając również na jakość wyrobu końcowego.

Wartość projektu: 3 523 335,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 999 710,50 PLN

Projekt realizowany w okresie 04.01.2016 – 31.12.2016


Aktualne zapytania ofertowe