Czerwiec 2016 – projekt unijny

 

Rozpoczynamy realizację projektu: „Profesjonalizacja usług w zakresie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych szansą na dynamizację rozwoju PROPART Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu peracyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki PROPART poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie istotnych ulepszeń w procesie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych, wpływając również na jakość wyrobu końcowego. Wartość projektu: 3 523 335,00 PLN.