Toczenie

Toczenie

W zależności od specyfiki produkowanego detalu wykorzystujemy różnorodne procesy toczenia:

  • Automaty tokarskie (maksymalne średnice toczenia 300 mm)

  • Tokarki dwuwrzecionowe z automatycznym przechwytem międzyoperacyjnym

  • Tokarki z napędzanymi narzędziami

  • Tokarki do detali o dużych gabarytach (D=700mm L=2000mm)

  • Linie produkcyjne zestawione z tokarek i systemów automatycznego załadunku i rozładunku, wraz ze zintegrowanym automatycznym urządzeniem pomiarowym (produkcja wielkoseryjna).