Turning

Turning

Depending on the specifics of the produced components, we are using a variety of turning processes:

  • Automatic lathes (maximum turning diameter 300 mm)
  • Double-spindle lathes with automatic inter-operational transfer between spindles
  • Lathes with driven tools
  • Lathes for parts of large dimensions (D = 700mm L = 2000mm)
  • Linie produkcyjne zestawione z tokarek i systemów automatycznego załadunku i rozładunku, wraz ze zintegrowanym automatycznym urządzeniem pomiarowym (produkcja wielkoseryjna), będące rezultatem realizacji projektu pt. „„Automatyzacja obróbki skrawaniem poprzez wdrożenie autorskiego systemu pomiarowego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020