Dotacje

Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

PROPART SP. z o.o. z siedzibą w Mianowicach realizuje projekt pn. ‘Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego nowy system informatyczny firmy PROPART z systemami jej trzech partnerów’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać tutaj

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

"Profesjonalizacja usług w zakresie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych szansą na dynamizację rozwoju PROPART Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki PROPART poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie istotnych ulepszeń w procesie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych, wpływając również na jakość wyrobu końcowego.

Wartość projektu: 3 523 335,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 999 710,50 PLN

Projekt realizowany w okresie 04.01.2016 – 31.12.2016


Aktualne zapytania ofertowe