Potrzebujesz JavaScript i FlashPlayer 9.
machining of castings
elementy zawieszenia,
koła pasowe,
korpusy przekładni,
koła jezdne,
zblocza i koła linowe,
elementy układu hamulcowego
obróbka odlewów
żeliwnych i aluminiowych,
odkuwek na tokarkach CNC
i centrach obróbczych CNC,
obróbka prętów na automatach CNC,
uszlachetnianie powierzchni
dotacje unijne                                       Aktualne zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu "Profesjonalizacja usług w zakresie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych szansą na dynamizację rozwoju PROPART Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2., oferta naszej firmy została wzbogacona o:

Nazwa działania i numer referencyjny Przedmiot dofinansowania
Krajowy program rozwoju MSP - program: Dotacja na
uzyskanie certyfikatu ISO/TS 16949:2002
Certyfikat ISO/TS 16949:2002
PHARE 2000 - Innowacje i technologie dla rozwoju
przedsiębiorstw
Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie KAMSOFT
PHARE 2002 – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Oprogramowanie dla Działu Technologicznego: AlphaCAM IRONCAD
PHARE 2003 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Urządzenie do kontroli wizyjnej wyrobów gotowych OPTOSOFT
Unia
Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Projekt
inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejskę
ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Centrum tokarskie Gildemeister SPRINT 32 Centrum tokarskie Gildemeister SPRINT 42

Unia

Zakup środka trwałego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Unia
Zakup i instalacja urządzenia
do mycia z ultradźwiękami;

Zakup licencji specjalistycznego oprogramowania;

Zakup i instalacja poziomego centrum obróbczego wraz ze specjalistycznym oprzyrządowaniem;

Unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa


Wzrost konkurencyjności firmy PROPART poprzez zakup malarni do malowania farbami rozpuszczalnikowymi i farbami proszkowymi
Beneficjent: PROPART Sp. z o.o.

Unia

innowacyjna gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROPART SP. z o.o. z siedzibą w Mianowicach realizuje projekt pn. ‘Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego nowy system informatyczny firmy PROPART z systemami jej trzech partnerów’ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać tutaj

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

innowacyjna gospodarka

"Profesjonalizacja usług w zakresie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych szansą na dynamizację rozwoju PROPART Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki PROPART poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie istotnych ulepszeń w procesie wytwarzania korpusów zaworów przemysłowych, wpływając również na jakość wyrobu końcowego.

Wartość projektu: 3 523 335,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 999 710,50 PLN

Projekt realizowany w okresie 04.01.2016 – 31.12.2016
 
O Firmie | Profil Produkcji | Park Maszynowy | Laboratorium kontrolno-pomiarowe | Referencje | Certyfikaty | Dotacje Unijne | Kontakt | O FirmieEnglish
surface refinement, suspension components, milling on CNC automatic machines and lathes, automotive, machining of rods on CNC automatic machines, pull broaching, breaking system components, Kepno, roughness, machining of forged objects on CNC lathes and CNC turning centres, Poland, mounted subassemblies, Propart, Precise turning, cylindrical grinding, ISO 14001, CNC turning lathe, pulleys, Kepno, wheelcases, contour measuring machine, industry, lathes okuma, group of components, turning, machined products, pulley blocks, machining of iron and aluminium castings, rope pulleys, Polska, road wheels, comprehensive spatial machining on machining centres, machining of castings, ISO/TS 16949, drilling, casting iron, aluminium, steel, propart, Polen, induction hardening, EN ISO 9001